Uitvragen respondenten

Verschillende manieren om je klanten/cliënten te benaderen

QR-code en URL van een vragenlijst
Om de QR-code of URL van een vragenlijst op te vragen kun je de volgende stappen volgen.  Let op: Het inzien of bewerken van de vragenlijsten is alleen ...
Wo, 20 Jan, 2021 at 11:34 AM
De verschillende soorten URL's
Er zijn 4 methoden om feedback te verzamelen; Via de hoofd (algemene) URL Via een funnel snelkeuze URL Via een direct URL naar een specifieke vragenlijs...
Ma, 18 Okt, 2021 at 2:02 PM
Uitnodigen van respondenten
Respondenten kunnen op de volgende manier worden uitgenodigd voor het invullen van een vragenlijst: Ga naar de gewenste vragenlijst en klik op "uitnod...
Wo, 20 Jan, 2021 at 12:53 PM