Trends

Feedback overzichten: Trends
Om bij een continue uitvraag inzicht te geven in het verloop van de scores kan gekeken worden naar het Trends overzicht. Hier worden de scores in grafieken ...
Di, 12 Nov, 2019 at 2:51 PM