Om bij een continue uitvraag inzicht te geven in het verloop van de scores kan gekeken worden naar het Trends overzicht. Hier worden de scores in grafieken gegroepeerd om de gemiddelde score weer te geven. In de filter is de extra optie Groepering beschikbaar, waarin gekozen kan worden voor:

  • Dagelijks
  • Wekelijks
  • Maandelijks
  • Driemaandelijks
  • JaarlijksDoor met de muis over verschillende datapunten in de grafiek te bewegen wordt meer informatie over de scores en het aantal beoordelingen waarop deze response gebaseerd is zichtbaar.