Bij het uitvragen van feedback met behulp van een iPad kunnen er zich problemen voordoen bij een instabiele wifi verbinding.


Het is van belang dat de internetverbinding actief is op het moment van het inzenden van de feedback. Er wordt een melding weergegeven als de internetverbinding wegvalt om te voorkomen dat de feedback verloren gaat.


Een andere methode om te voorkomen dat feedback verloren gaat bij een poging deze in te zenden zonder internetverbinding, is het gebruik van een apparaat specifieke url. Deze kan per vragenlijst worden aangemaakt en zorgt er voor dat de resultaten tussentijds worden opgeslagen (indien de internetverbinding actief is). Klik hier voor meer informatie over de tussentijdse opslag.