Gebruikersprofielen

Wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt kan deze worden opgenomen in een van onderstaande profielen:

 1. Kijkgebruiker. De kijkgebruiker kan alleen feedback bekijken en geen verdere actie ondernemen, deze gebruiker ziet ook geen namen van de respondent.
 2. Standaard gebruiker. Een standaard gebruiker kan reageren naar respondenten en verbeterpunten aanmaken.
 3. Expert. Een expert kan vragenlijsten bewerken.
 4. Beheerder. Een beheerder heeft toegang tot alle functionaliteiten in het dashboard, waaronder export en diverse instellingen.


Hieronder worden de details per profiel uitgetekend:

Kijkgebruiker

Krijgt de volgende rollen toebedeeld:

 • Dashboard kijkgebruiker

Standaard gebruiker

De standaard gebruiker krijgt de volgende rollen toebedeeld:

 • Dashboard kijkgebruiker
 • Verbeteraar
 • Opmerkingen behandelaar
 • Mailer

Expert

Een expert gebruiker krijgt de volgende rollen toebedeeld:

 • Dashboard kijkgebruiker
 • Verbeteraar
 • Opmerkingen behandelaar
 • Mailer
 • Vragenlijst bewerker
 • DeelPoster bewerker

Beheerder

Als beheerder krijg je de volgende rollen toebedeeld:

 • Dashboard kijkgebruiker
 • Verbeteraar
 • Opmerkingen behandelaar
 • Mailer
 • Vragenlijst bewerker
 • Sjabloon bewerker
 • Gegevensexport
 • Feedback negeerder
 • Voucher claimer
 • Beheerder
 • DeelPoster bewerker
 • Vragenbibliothecaris


Rollen

In onderstaand overzicht wordt per rol aangegeven wat de mogelijkheden zijn wanneer een gebruiker deze rol heeft.


Dashboard kijkgebruiker

 • Heeft toegang tot de feedback overzichten.
 • Heeft toegang tot de feedback details.
 • Heeft geen toegang tot persoonsgegevens van de respondent (indien van toepassing).
 • Heeft de mogelijkheid om feedback te delen via een tijdelijke link.
 • Kan feedback markeren als favoriet.

Verbeteraar

 • Heeft wel toegang tot de persoonsgegevens van de respondent (indien van toepassing).
 • Kan feedback afhandelen door:
  • Een compensatievoucher te versturen (indien van toepassing).
  • Een reactie naar de respondent te versturen (indien van toepassing).
  • Een aandachtspunt te negeren/De feedback als gezien te markeren.
 • Kan notities bij feedback toevoegen.
 • Heeft toegang tot het verbeter dashboard en verbeterbord.
 • Heeft toegang tot de verbeterpunten en kan verbeterpunten aanmaken/wijzigen.
 • Kan verbeterdoelen en oplossingsdoelen toevoegen en bewerken.

Opmerkingen behandelaar

 • Kan antwoorden op open vragen verbergen, om zo eventuele grote taal of verwensingen te verbergen.
 • Kan notities bij feedback toevoegen.

Mailer

 • Kan een reactie sturen naar de respondent (indien van toepassing).
 • Kan notities bij feedback toevoegen.

Vragenlijst bewerker

 • Kan vragenlijsten bewerken, vragen toevoegen, instellingen van de vragenlijst beheren, teksten van de vragenlijst aanpassen.
 • Kan responsedoelen toevoegen en bewerken.

Sjabloon bewerker

 • Kan sjablonen bewerken, vragen toevoegen, instellingen van de sjablonen beheren, teksten van de sjablonen aanpassen.
 • Kan sjablonen publiceren.

Voucher claimer

Vragenbibliothecaris

 • Kan bibliotheekvragen en -thema's toevoegen en bewerken

Gegevensexport

 • Kan een e-mailsamenvatting handmatig versturen.
 • Kan een export maken (CSV-bestand) van feedback gegevens.

Feedback negeerder

 • Kan ingediende feedback negeren, waarna de feedback uit alle overzichten verdwijnt.

Beheerder

 • Kan gebruikers beheren.
 • Kan funnel informatie bewerken (locatie, afdeling, team, doelgroepen).
 • Kan gebruikte labels (voor vragenlijsten en verbeterpunten) beheren.
 • Kan algemene klantomgeving instellingen wijzigen.
 • Kan standaardteksten voor de vragenlijsten en e-mails instellen.


Gebruikers rechten en rollen toekennen

Een gebruiker kan verschillende rechten en rollen hebben. Dit kan je ten alle tijden veranderen