Dit artikel omschrijft hoe een venster met een overzicht van uitnodigen weergegeven kan worden.


Navigeer naar uitnodigingen, hier zie je batches, van elke batch wordt aangegeven om welke vragenlijst het gaat, of een unieke URL is gegenereerd, het totaal aantal uitnodigingen in de batch, het aantal verzonden uitnodigingen en het aantal niet verzonden uitnodigingen (mocht er zich een fout hebben voorgedaan).

Klik op de blauwe pijl voor de batch om de details te bekijken.


In het detailscherm wordt van elke uitnodiging in de batch aangegeven of deze verstuurd is en welke vragenlijst URL in die specifieke uitnodiging is opgenomen.