De organisatie kan instellen welke stappen een verbeteridee moet doorlopen. In het verbeterideeën overzicht kan dit via de Instellingen knop worden aangepast:De instellingen bestaan uit het in- of uitschakelen van de verschillende stappen die een verbeteridee kan/moet doorlopen. Het definiëren van het verbeteridee en invoeren van een oplossing is in principe altijd verplicht. De uitzondering hierop is voor verbeterideeën die, om welke reden dan ook, niet kunnen worden opgelost. Voor deze gevallen moet een reden voor het niet oplossen gegeven worden.Optionele stappen

Oorzaak

Door het vaststellen van de echte oorzaak, ook wel root cause genoemd, kan gezocht worden naar een oplossing waarmee het probleem daadwerkelijk aangepakt wordt. Deze stap kan zorgen voor extra bewustwording, zodat de gekozen oplossing niet slechts symptoombestrijding is.


Voorgestelde oplossing

Hier kan de voorgestelde oplossing worden ingegeven, dit hoeft in de praktijk niet de daadwerkelijke oplossing te zijn. Mogelijk is de voorgestelde oplossing praktisch niet haalbaar of ontstaat er tijdens het implementeren van de oplossing een ander inzicht waardoor de plannen gewijzigd worden.


Verwachte voordeel

In deze stap is ruimte opgenomen om het verwachte voordeel van de oplossing te definiëren.


Werkelijk voordeel

Nadat de daadwerkelijke oplossing is geïmplementeerd kan het werkelijke voordeel bepaald worden.


Evaluatie

Voor verbeterpunten die de gehele cyclus hebben doorlopen is het mogelijk om een evaluatie toe te voegen.


Klik hier voor meer informatie over verbeterideeën.