Bij de vragenlijsten kan ingesteld worden wie wekelijks of maandelijks een samenvatting ontvangt van de resultaten van de vragenlijst. Dit kan worden gedaan middels de volgende stappen:


1. Klink links bovenaan het menu op Planvervolgens vragenlijsten.


2. Selecteer de gewenste vragenlijst en klik vervolgens op instellingen. 

3. Scroll vervolgens naar beneden, tot het kopje mail instellingen en vul de gewenste instellingen in. Klik tot slot op bewaren.