Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017 standaard.


Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging.


Scope

Wij zijn voor de volgende scope gecertificeerd voor de ISO 27001:2013 standaard:

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen en programmeren van

software voor klanttevredenheidsonderzoeken conform het

verwerkingsregister en in overeenstemming met de verklaring van

toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 11 december 2018.


Wat is NEN7510?

NEN 7510 ‘Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg’ is een Nederlandse norm die maatregelen beschrijft die zorginstellingen moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan.


Scope

Wij zijn voor de volgende scope gecertificeerd voor de NEN 7510:2011 standaard:

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het ontwikkelen en programmeren van

software voor klanttevredenheidsonderzoeken conform het

verwerkingsregister en in overeenstemming met de verklaring van

toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 11 december 2018.