In het PREM Wijkverpleging dashboard worden de resultaten van de PREM Wijkverpleging weergegeven. Hierin is onder andere een prioriteitenmatrix opgenomen.


Het PREM Wijkverpleging dashboard is alleen beschikbaar indien de PREM Wijkverpleging module is ingeschakeld.


Het dashboard kun je vinden in het menu Check: