In het menu item 'Verbetermeting 360' worden de resultaten van de Waardigheid en Trots / Zelfanalyse vragenlijsten van Vilans (WOL scan) weergegeven.  Hierbij zijn de resultaten inzichtelijk per doelgroep en kan ook de verhouding tussen een afdeling of team en de gehele organisatie bekeken worden.


Dit dashboard is alleen zichtbaar als de Waardigheid en trots module is ingeschakeld. In het menu Check: