Bij Rate geloven wij dat de Plan-Do-Check-Act cirkel eigenlijk niet compleet is. Wij willen hier graag de stap Share aan toevoegen. Om dit makkelijker te maken hebben wij de deelposter in het leven geroepen. Door middel van de deelposter kan naar respondenten terug gecommuniceerd worden wat er met de gegeven feedback is gebeurd. De CareRate deelposter ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: