Het dashboard kun je naar believen vormgeven. Dat is mogelijk met de dashboardinstellingen die de weergave van het resultaten dashboard aanpassen.Toon onderdelen


Hier kunnen de diverse onderdelen van het dashboard in- en uitgeschakeld worden:

  • Feedback totalen : Informatie over de aantallen aan feedback die verzameld zijn.
  • Aanbeveling en algehele waardering scores: De scores en aantal responses op de aanbevelingsvragen en de algehele waarderingsvragen.
  • Aanbevelingsdiagrammen: De verdeling van de scores van de aanbevelingsvraag als grafiek getekend.
  • Meest recente opmerkingen: Een top x van de meest recente feedback en bijbehorende opmerkingen.
  • Feedback status diagram: Laat de verdeling zien van positieve feedback en feedback met een aandachtspunt, en in hoeverre deze feedback gezien is en/of afgehandeld.
  • Reacties naar de respondent: Laat zien bij welke feedback er gereageerd is naar de respondent indien deze zijn gegevens heeft achtergelaten.
  • Respondenten geregistreerd en anoniem: Overzicht van geregistreerde gebruikers en hun onderverdeling als promotor, passive of detractor indien zij de aanbevelingsvraag hebben beantwoord.
  • Vragen: De resultaten van de vragenlijsten per (bibliotheek)vraag uitgesplitst. 

Toon de aanbevelingsscore als


Hier kun je bepalen hoe je de resultaten van de aanbevelingsvraag wil weergeven. Die kan uitgedrukt worden als Net Promotor Score, gemiddelde score of percentage waar een 8 of hoger gescoord is. Hierbij is vooral op te merken dat voor de NPS een score van 9 of 10 bepalend is voor het aantal promoters, waarbij bij het percentage van 8 of hoger ook de 8 wordt meegenomen. Deze laatste kan zeker voor Nederlandse begrippen gunstiger uitpakken.


Toon keuzevragen als


De resultaten van de keuzevragen kunnen als staafdiagram of als cirkeldiagram getoond worden. Dat is hier in te stellen.Sorteer keuzevragen


De resultaten van de keuzevragen kunnen in de grafiek ook gesorteerd worden. Op oorspronkelijke volgorde uit de vraag, of op meest/minst voorkomende.