De volgende vraagsoorten zijn beschikbaar in de export voor vragenlijsten:


 • 0 = waardering 1 - 10
 • 1 = ja/nee
 • 2 = keuzevraag (enkele keuze)
 • 3 = open vraag
 • 4 = meerkeuzevraag
 • 5 = nps vraag
 • 6 = algehele waarderingsvraag (rapportcijfer)
 • 7 = x-puntschaal (likertschaal)
 • 8 = verbetervraag (open vraag)
 • 9 = complimentenvraag (open vraag)
 • 10 = inspanningsvraag