Mocht bovenstaande link niet werken, dan is het filmpje te bekijken via  https://www.youtube.com/watch?v=LsAARvT_95E 


1. Navigeer in het linkermenu bij Plan naar Vragenlijsten.


2. Selecteer de gewenste vragenlijst. Je ziet aan het potlood in het linkermenu of je gemachtigd bent de vragenlijst te bewerken. Zo niet, dan zie je een pijltje.


3. In de vragenlijst, klik in een vragengroep onderaan op  + Vraag toevoegen.4. Een pop-up menu verschijnt. 

5. Het menu dat verschijnt helpt je stap voor stap je vraag aan te maken. De tabbladen bovenin kun je één voor één invullen. Hieronder volgt een beknopte uitleg van elke optie.


Als je kiest voor “Ik wil een eigen vraag toevoegen”, krijg je drie opties met veelgebruikte vraagtypen. 


Als je een keuzevraag wil hergebruiken kun je er ook voor kiezen een bestaande vraag te kopiëren. Je wordt dan gevraagd welke van de andere vragen in de vragenlijst je wilt kopiëren. 


De derde optie is het vragen van een basis Aanbevelings- of waarderingsvraag van CareRate. Je hebt hier de keuze uit een aantal opties.

De Algehele Waardering of Customer Satisfaction is een rapportcijfer wat men aan uw organisatie wil geven. Dit is een cijfer van 1 tot 10.


Bij de Aanbevelingsvraag of NPS wordt de respondent gevraagd een cijfer te geven van 0 tot 10, met de vraag in hoeverre hij of zij de organisatie zou aanbevelen aan anderen. 

Met de inspanningsvraag, of Customer Effort Score, kun je vragen hoeveel inspanning de respondent heeft ervaren bij een specifieke gebeurtenis. Je zou bijvoorbeeld willen weten hoeveel moeite het kostte de juist afdeling te vinden.

Als vierde optie is er de algehele verbetervraag. Hiermee kun je om verbeteringen vragen vanuit de respondent, die dan als verbetering op het verbeterbord komen. Hij is geformuleerd als “Wat had u volgende keer anders willen zien?”

De algehele complimentenvraag werkt op eenzelfde manier als de verbetervraag, maar hierbij vraag je de respondent  om een compliment. Deze komt dan op het complimentenbord.


Als laatste heb je de optie om een vraag te gebruiken uit de Vragenbibliotheek van je eigen organisatie. Dit zijn de vragen die jouw organisatie heeft opgesteld en die zij wil vergelijken en benchmarken. Voor verdere info over de Vragenbibliotheek, verwijzen we je graag naar de documentatie daarover.6. Als je alles hebt ingevuld naar wens, klik rechtsonder op Gereed. De vraag is nu toegevoegd aan de vragenlijst.