Bij de automatische export worden de resultaten van de vragenlijsten die gemarkeerd zijn met de Meenemen in de automatische export optie automatisch geëxporteerd. Het exportbestand is een csv-bestand opgemaakt volgens de regels beschreven in dit Wikipedia artikel.


De encoding van het csv-bestand is UTF-8. Om dit juist in Excel te openen kan deze instructie worden gevolgd.


Een feedbackinzending is opgebouwd uit een aantal antwoorden op vragen. In  het exportbestand is elke antwoord op een eigen regel opgenomen.


Bij het antwoord op een vraag wordt verwezen naar een unieke vraagcode die geëxporteerd wordt in het exportbestand vragenlijsten.


Een feedbackinzending is als ongeldig gemarkeerd, en niet zichtbaar voor gebruikers, indien het veld ConfirmStatus een waarde van 2 heeft of wanneer het ResultIgnoredWhen  veld gevuld is met een geldige datum.


Als bijlage is een voorbeeldbestand bijgevoegd.


Beschikbare kolommen

 • ResultID
  • (integer) Het uniek id voor een feedback resultaat.
 • ResultDate
  • (date) Het tijdstip van het indienen van het resultaat in formaat yyyy-MM-dd HH:mm:ss
 • ConfirmStatus
  • (integer) Een code waarmee wordt aangegeven of het feedback resultaat is bevestigd per e-mail. Status 0 = niet bevestigd, status 1 = expliciet bevestigd, status 2 = expliciet bevestigd als niet afkomstig vanaf gebruikt e-mailadres. Feedback resultaten met status = 2 worden nooit getoond in het dashboard, ze zijn ongeldig.
 • ConfirmStatusDescription
  • (string) Engelstalige benaming van de ConfirmStatus.
 • ResultIgnoredWhen
  • (date) Het tijdstip waarop het feedback resultaat als ongeldig is aangemerkt door een gebruiker van het dashboard. Feedback resultaten met een ingevuld tijdstip worden nooit getoond in het dashboard, ze zijn ongeldig.
 • Respondent
  • (string) Geeft aan of de feedback anoniem is gegeven, of met naam en/of verdere gegevens. Indien anoniem dan is de waarde van het veld anonymous, anders registered.
 • QuestionID
  • (integer) Het uniek id van de vraag die beantwoord is.
 • CategoryQuestionID
  • (integer) Het uniek id van de vaste/bibliotheek vraag die beantwoord is.
 • Score
  • (integer) Het antwoord bij een waarderingsvraag of cijfer van een x-puntschaalvraag.
 • ChoiceResult
  • (string) Het antwoord als puntkomma gescheiden lijst van keuzes (string) gekozen bij een (meer)keuzevraag.
 • BoolResult
  • (boolean) Het antwoord op een ja/nee vraag.
 • Comment
  • (string) Het antwoord op een open vraag.
 • Explanation
  • (string) Een tekstuele toelichting bij een gekozen antwoord.
 • IsNotApplicable
  • (boolean) Geeft aan of het gekozen antwoord van toepassing is (bij een (meer)keuzevraag).
 • QuestionAnswerOptionIDs
  • (string) Het antwoord als puntkomma gescheiden lijst van unieke codes van keuzeopties (integer) bij een (meer)keuzevraag.
 • QuestionAnswerOptionIDs
  • (string) Het antwoord als puntkomma gescheiden lijst van unieke codes van keuzeopties (integer) bij een vaste/bibltioheek (meer)keuzevraag.
 • GroupComment
  • (string) Een tekstuele verduidelijking als antwoord bij een vragengroep. (Indien het geven van een opmerking bij een vragengroep mogelijk is).