Bij de automatische export worden de vragenlijsten die gemarkeerd zijn met de Meenemen in de automatische export optie automatisch geëxporteerd. Het exportbestand is een csv-bestand opgemaakt volgens de regels beschreven in dit Wikipedia artikel.


De encoding van het csv-bestand is UTF-8. Om dit juist in Excel te openen kan deze instructie worden gevolgd.


Een vragenlijst is opgebouwd uit een aantal vragengroepen die elk een of meerdere vragen kunnen bevatten. In het exportbestand is elke vraag op een eigen regel opgenomen.


Een vraag kan een vraag zijn die alleen in die vragenlijst is opgenomen, of een vaste/bibliotheekvraag die door de hele organisatie in meerdere vragenlijsten opgenomen kan worden.


Als bijlage is er een voorbeeldbestand bijgevoegd.


Beschikbare kolommen

 • SurveyID
  • (integer) Het uniek id voor een vragenlijst.
 • SurveyName
  • (string) De naam van de vragenlijst.
 • SurveyCode
  • (string) Een korte code van de vragenlijst, wordt gebruikt in de unieke URL om de vragenlijst te openen (m.rate.nl/rate/[surveycode]).
 • SurveyFunnel1ID
  • (integer) Uniek id dat verwijst naar het eerste niveau van de zogenaamde funnel filter. Standaard is dit de opgegeven locatie van de vragenlijst.
 • SurveyFunnel1Name
  • (string) Naam die verwijst naar het eerste niveau van de zogenaamde funnel filter.
 • SurveyFunnel2ID
  • (integer) Uniek id dat verwijst naar het tweede niveau van de zogenaamde funnel filter. Standaard is dit de opgegeven afdeling van de vragenlijst.
 • SurveyFunnel2Name  
  • (string) Naam die verwijst naar het tweede niveau van de zogenaamde funnel filter.
 • SurveyFunnel3ID
  • (integer) Uniek id dat verwijst naar het derde niveau van de zogenaamde funnel filter. Standaard is dit de opgegeven team van de vragenlijst.
 • SurveyFunnel3Name  
  • (string) Naam die verwijst naar het derde niveau van de zogenaamde funnel filter.
 • SurveyTargetAudienceId
  • (integer) Uniek id dat verwijst naar de doelgroep van de vragenlijst.
 • SurveyTargetAudienceName
  • (string) Naam van de doelgroep van de vragenlijst.
 • SurveyTags
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van tags (string) die gekoppeld zijn aan de vragenlijst.
 • GroupID
  • (integer) Het uniek id van de vragengroep van een vraag.
 • GroupPage
  • (integer) De pagina waarop de vragengroep is geplaatst. Er kunnen meerdere groepen op een pagina staan.
 • GroupOrder
  • (integer) De volgorde waarin de vragengroep op deze pagina is ingedeeld.
 • GroupEnabled
  • (boolean) Geeft aan of de vragengroep is ingeschakeld. Indien uitgeschakeld wordt deze groep met alle bijbehorende vragen niet aan de respondent getoond.
 • GroupName
  • (string) De naam van de vragengroep.
 • QuestionID
  • (integer) Het uniek id van een vraag. 
 • QuestionOrder
  • (integer) De volgorde waarin de vraag in een vragengroep is geplaatst.
 • QuestionEnabled
  • (boolean) Geeft aan of de vraag is ingeschakeld. Indien uitgeschakeld wordt de vraag niet aan de respondent getoond.
 • QuestionType
 • QuestionTypeDescription
  • (string) Beschrijving van het vraagtype.
 • QuestionQuestion
  • (string) Vraagstelling van de vraag. Indien deze vraag een vaste/bibliotheekvraag betreft kan een waarde hier de vraagstelling van de vaste/bibliotheekvraag overschrijven.
 • QuestionClarification
  • (string) Extra verduidelijking bij deze vraag, ondersteunend voor de vraagstelling. Indien deze vraag een vaste/bibliotheekvraag betreft kan een waarde hier de verduidelijking van de vaste/bibliotheekvraag overschrijven.
 • QuestionOptions
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van beschikbare keuzes (string) bij een (meer)keuzevraag op volgorde zoals ingesteld bij de vraag.
 • QuestionOptionIDs
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van de unieke id's (integer) van de beschikbare keuzes bij een (meer)keuzevraag, op volgorde zoals ingesteld bij de vraag.
 • QuestionOptionScores
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van scores (integer) van de beschikbare keuzes bij een x-puntschaalvraag, op volgorde zoals ingesteld bij de vraag.
 • CategoryID
  • (integer) Uniek id van de categorie van de vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryName
  • (string) Beschrijving van het thema van de vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionID
  • (int) Uniek id van de vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionQuestion
  • (string) Vraagstelling van de vaste/bibliotheekvraag. Dit is tevens de standaard vraagstelling voor vragen gebaseerd op deze vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionClarification
  • (string) Verduidelijking van de vaste/bibliotheekvraag. Dit is tevens de standaard verduidelijking voor vragen gebaseerd op deze vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionOptions
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van beschikbare keuzes (string) bij een (meer)keuzevraag op volgorde zoals ingesteld bij de vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionOptionIDs
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van de unieke id's (integer) van de beschikbare keuzes bij een (meer)keuzevraag, op volgorde zoals ingesteld bij de vaste/bibliotheekvraag.
 • CategoryQuestionOptionScores
  • (string) Een puntkomma gescheiden lijst van scores (integer) van de beschikbare keuzes bij een x-puntschaalvraag, op volgorde zoals ingesteld bij de vaste/bibliotheekvraag.