november 2019

 • [nieuw] Verbeterideeën
 • [nieuw] Ideeënsjablonen
 • [nieuw] Gebruikersoverzicht
 • [nieuw] Eigen logo op deelposter
 • [bug] PREM dashboard liet de NPS score zien van de gehele organisatie i.p.v. enkel de PREM vragenlijsten
 • [bug] Het is tijdelijk mogelijk geweest feedback in te dienen zonder een enkele vraag in te vullen.
 • [bug] Minimum score zorgde er voor dat resultaten zonder score (zonder waarderingsvragen) nooit getoond werden in de commentaar/complimenten widgets.
 • [bug] Toelichting bij keuzevragen ontbraken in de export.
 • [bug] Bij het invoeren van de deelposter werden niet altijd alle vragenlijsten correct opgenomen in de keuzelijst.
 • [bug] Niet alle instellingen werden correct meegenomen bij het publiceren van een sjabloon.
 • [bug] Inactieve vragenlijsten worden standaard niet meer weergegeven in de URL's lijst. In de filter kan ervoor gekozen worden de inactieve vragenlijsten weer te geven.


september 2019

 • Aanmeldpagina trainingen/demonstratie-omgeving
 • Actiepunten

augustus 2019

 • Importmodule voor feedback
 • Verbeterideeën kunnen als niet op te lossen worden afgehandeld
 • Losse vraag omzetten naar bibliotheekvraag

juli 2019

 • Publiceren van sjablonen duidelijker gemaakt
 • OF-filter bij labels
 • Inactieve vragenlijsten omleiden
 • Licentiegegevens beschikbaar

juni 2019

 • Bewaren knop onderin het scherm wordt nu altijd getoond
 • Aanbevelingsvraag weergave als NPS, >80% of rapportcijfer
 • Complimentenkaart en andere varianten van de DeelPoster beschikbaar gesteld
 • Keuzevragen als cirkeldiagran of staafdiagram af te beelden
 • SiteTour van het nieuwe dashboard
 • Legenda bij cirkeldiagram in de afbeelding
 • URL overzicht
 • Contactgegevens overzicht

mei 2019

 • DeelPosters
 • Verbeteringen aan het PREM wijkverpleging dashboard
 • Vernieuwde look en feel e-mails en welkomsmail

april 2019

 • Inlogscherm duidelijker vormgegeven
 • Placeholder bij open vragen is instelbaar
 • Ondersteuning voor postcode en leeftijdvragen (voor PREM wijkverpleging)
 • PREM wijkverpleging dashboard
 • Tussentijds opslaan vragenlijsten
 • Inloggegevens kunnen niet meer worden opgeslagen in een cookie

maart 2019

 • Welkomsmail naar nieuwe gebruikers nogmaals kunnen sturen
 • Responstrend
 • Verbetering weergave linkermenu
 • Antwoorden op inactieve vragen tonen in het dashboard
 • Verbeterpunten widget
 • Pop-up voor nieuwe gebruikers met uitleg over het bewerken van vragenlijsten
 • Automatisch opruimen gegevens van gebruikers die langer dan 3 jaar niet actief zijn
 • Bibliotheekvragen
 • Berichtenmodule

december 2018

 • De layout van de e-mailrapportages zijn verbeterd
 • Eerste versie van het reflectiedashboard
 • Geavanceerd filter op antwoordscores
 • Meer periodes te selecteren bij alle widgets
 • Koppeling met Infent

november 2018

 • Woordwolk teksten doorzoeken werkt voortaan zoals verwacht, teksten voor de specieke vraag worden doorzocht.

oktober 2018

 • Beheerders kunnen zelf alle teksten voor de vragenlijsten aanpassen.
 • Infographics! De eerste versie van de infographic kan vanuit het dashboard worden gegenereerd!
 • Doelen. Verzamelplek om responsdoelen, verbeterpuntdoelen en oplossingdoelen te definiëren en monitoren.

september 2018

 • Het vernieuwde verbeterbord! Met verbeter dashboard en mogelijkheid tot het aanmaken van verbeterpunten zonder bijbehorende feedback.
 • De overzichten met grafieken en toelichtingen bij de verbetermeting360 zijn samengevoegd en beter leesbaar gemaakt.
 • De waardigheid en trots vragenlijsten kunnen worden verborgen uit de lijst met vragenlijsten.
 • Nieuwe profielen voor nieuwe gebruikers, t.w. de kijkgebruiker, standaard gebruiker, expert en beheerder.
 • Duidelijke melding dat gebruikers tijdig moeten worden verwijderd.
 • Vragenlijst teksten zijn door beheerders en vragenlijst bewerkers aan te passen.

augustus 2018

 • Inactieve vragenlijsten worden niet meer getoond in het filter.
 • In het benchmarkoverzicht kan het geavanceerde filter nu ook gebruikt worden.
 • Diverse cosmetische aanpassingen (tabellen hebben nu ruimte tussen de rijen, menu is verduidelijkt en heringedeeld).
 • In het complimentenbord wordt de naam van de respondent niet meer getoond.
 • Ondersteuning voor KVC-meting versie 1.1.
 • Alle exports worden nu gelogd en moeten expliciet met een checkbox bevestigd worden.
 • Bij een vraag kan nu een verduidelijking worden opgegeven om de respondent helder uit te leggen wat deze kan invullen.
 • Een vraag kan snel gekopieerd worden om hergebruikt te worden.

juni 2018

 • Woordwolken kunnen worden bewaard als afbeelding.
 • Complimentenbord en complimenten widget beschikbaar.
 • Diverse cosmetische aanpassingen (duik-thema, verbeterde interface voor het filter).

mei 2018

 • Elke vraag kan als verplichte vraag worden aangemerkt. De respondent kan de vragenlijst pas indienen na het beantwoorden van alle verplichte vragen.
 • Geavanceerde beperkingen voor de gebruiker voor het inzien van feedback en vragenlijsten. Beperkingen op het filter (locatie, afdeling, team, tags); op de doelgroep en beperkingen op een opgegeven lijst van vragenlijsten.
 • Doelgroepen voor iedereen beschikbaar.
 • Alle grafieken kunnen eenvoudig als afbeelding of pdf-document worden opgeslagen.
 • De opmerkingen widget heeft een drastische facelift gehad en heeft daarmee een veel toegankelijkere manier van configureren.
 • Nieuwe export-optie om antwoorden bij keuzevragen in dezelfde kolom op te slaan.
 • Diverse aanpassingen aan de verbetermeter van Waardigheid en Trots, waaronder een nieuwe spinnenweb-grafiek.

april 2018

 • Cosmetische verbeteringen in het filter. Deze blijft voortaan bovenin beeld en ipv - Geen selectie - staat er bijvoorbeeld Kies een locatie....
 • Duidelijk onderscheid tussen de verbeter-, compliment- en open vragen in de feedback overzichten en widgets.
 • Nieuw overzicht van alle (tekstuele) toelichten op alle vragen (dit is inclusief alle open vragen).
 • Filter restrictie is nu per gebruiker in te stellen.
 • Funnel stappen (locatie, afdeling, team) kunnen verborgen worden in de funnel.
 • De benchmark wordt niet automatisch meer uitgeklapt, de sorteervolgorde van individuele opties blijft gehandhaafd en per vragenlijst wordt de verdeling bij keuzevragen goed getoond.

maart 2018

 • Ondersteuning voor de verbetermeter van Waardigheid en Trots.
 • Verdere ondersteuning voor vragenlijst sjablonen voor generiek gebruik.
 • Vragenlijst logica; het wel of niet tonen van vervolgvragen afhankelijk van een gekozen antwoord.
 • Extra instelling in de vragenlijst om te knop te verbergen waarmee de een respondent de vragenlijst opnieuw kan invullen.
 • Aanpassing aan de layout van de mobiele vragenlijsten (zoals vorige en volgende knoppen naast elkaar, pagina-aanduiding minder prominent in beeld).
 • Indicatie van de gebruikte browser beschikbaar bij feedback details voor de administrator.
 • Bij de x-puntschaal-vraag kan voor een optie worden aangegeven dat deze niet van toepassing is. Dit antwoord wordt niet gebruikt bij het berekenen van de (gemiddelde) score van de vraag.
 • Bij de meerkeuzevragen is het mogelijk het totaal aantal te kiezen opties te beperken tot een maximum.
 • Het dashboard toont de totale feedback over de gekozen period in plaats van het totaal van alle feedback dat is binnengekomen.
 • De standaardperiode van het filter is nu 3 maanden in plaats van 1 maand.
 • De doelgroep (van een vragenlijst) is beschikbaar als filtermogelijkheid in de diverse overzichten.
 • (intern) Er is een licentieoverzicht beschikbaar met gegevens van gebruikte vragenlijsten.

februari 2018

 • Optie toegevoegd om snel een vragengroep uit een andere vragenlijst te kopiëren.
 • Bij het wisselen tussen diverse feedback overzichten blijft het filter staan zoals is gekozen. Voorheen wilde het filter zich nog wel eens ongewenst resetten.
 • Initiële ondersteuning voor vragenlijst sjablonen (beta).
 • Een extra (derde) funnelstap is optioneel beschikbaar, standaard wordt deze aangeduidt als "team".
 • Funnel snelkeuze beschikbaar om de respondent direct toegang te geven (via een unieke URL) tot een bepaalde sectie van de funnel.
 • Nieuwe gebruikersrol beschikbaar gesteld om een gegevensexport te maken. Daarnaast is bij de export een duidelijke vermelding beschikbaar dat de export vertrouwelijk moet worden behandeld.
 • Problemen opgelost met het instellen van het filter wanneer een afdeling of locatie wordt gekozens en met het weergeven van de widgets van een specifieke vragenlijst.
 • Vouchers zijn nu alleen nog beschikbaar als module, voorheen was dit altijd bij elke omgeving actief.
 • (Intern) Vaste vragen kunnen nu ook volledig worden gekopieerd.

november 2017

 • Filter restrictie om gebruikers toegang te ontzeggen tot gegevens die men niet mag inzien.
 • Mogelijkheid tot het aanmaken van klantspecifieke vaste (thema)vragen.

december 2016

 • De toelichting bij de vragen is ook in de exports beschikbaar
 • Het printen van overzichten is sterk verbeterd
 • In de widgets zijn voor alle vraagtypes ook diagrammen te gebruiken

november 2016

 • Per vraag kan een toelichting gevraagd worden, nooit, altijd, of afhankelijk van het gekozen antwoord.
 • Laatste inlogdatum en tijd wordt bij een gebruiker getoond.
 • Komma's en afbreekstreepjes zijn nu ook toegestane tekens bij keuzeopties.
 • Nieuwe registratiemethode waarbij alleen een e-mail wordt gestuurd ter bevestiging van de feedback.
 • Aantal pagina's in vragenlijst verhoogd naar 20.
 • Tekst om de vragenlijst opnieuw te starten is aanpasbaar.
 • Woordwolk beschikbaar in het dashboard voor de open vragen.
 • Vormgeving van de vragenlijsten uniform en moderner gemaakt.
 • Voorbeeld van een vragenlijst is nu direct vanuit de lijst te bekijken.
 • De gebruikte browser en het ip-adres worden opgeslagen wanneer feedback wordt gegeven.
 • Ondersteuning voor Emoji in Internet Explorer 11.
 • Links in het verbeterbord werken nu ook in Internet Explorer 11.

oktober 2016

 • Ondersteuning voor Emoji en eigen afbeelding in keuze- en x-puntsschaalvragen.
 • Filter/selectie op gegeven antwoorden van keuzevragen.
 • Optie om per vragenlijst een eigen stijlblad te kiezen.
 • Optie om een vraag altijd uit te klappen.
 • Optie om een vragenlijst automatisch te beginnen (de introductietekst dus overslaan).
 • Verbeterde performance bij het ophalen van feedback resultaten.
 • Notificatie systeem voor meldingen.
 • Waarderingswidget in beta, om realtime resultaten op een intranet/website te plaatsen.
 • Nieuwe vraagtypes: verbetervraag, complimentenvraag, inspanningsvraag.

september 2016

 • Trendgrafieken, voor verbeterd inzicht in de verbeterlust.
 • Weergave van de NPS en algehele waardering van de vorige periode in het dashboard.
 • In de mobiele vragenlijst worden voor de (meer)keuzevragen de opties nu netjes op meerdere regels getoond indien de tekst langer is dan gebruikelijk.
 • Diverse effecten om een boodschap van de administrator nog duidelijker te maken.

juli 2016

 • Gemiddelde score voor vaste vragen wordt getoond in de dashboard grafieken.
 • De volgorde van keuzes bij de (meer)keuzevragen is instelbaar.
 • Het vraagtype x-puntsschaal is beschikbaar waarmee keuzevragen ordinaal gerangschikt kunnen worden en een gemiddelde score kan worden bepaald.
 • De knop om een vragenlijst te beginnen is van een eigen tekst te voorzien.

februari 2016

 • Alle functionaliteit beschikbaar in het nieuwe dashboard.
 • Onderhoud en vertaling van beloningsprogramma's.
 • Overzichten en details van uitgegeven vouchers.
 • Algemene instellingen beschikbaar voor administrators.
 • Export en e-mailrapportage beschikbaar.
 • Het linkermenu wordt nu op kleine schermen goed getoond.
 • Verbeterde e-mail templates voor alle e-mails naar respondenten en gebruikers met: het logo van het bdrijf prominent zichtbaar, een moderne vormgeving en goed leesbaar in alle mail clients.
 • Wanneer vanuit de feedback opmerkingen en suggesties een verbeterpunt wordt aangemaakt kan hiervan direct de tekst worden aangepast.
 • Contactgegevens van het juiste label (Care/Edu/Dine/School/Product) worden gebruikt.
 • TopX en Comments Widgets zijn beschikbaar.
 • Feedback teksten worden weergegeven in de feedback overzichten.
 • Feedback kan doorzocht worden op tekst.
 • (Gemiddelde) NPS wordt getoond in de benchmark bij de aanbevelingsvraag.

januari 2016

 • Funnel filters kunnen worden bewerkt.

december 2015

 • Vragenlijsten kunnen bewerkt worden. Sterk verbeterde user-interface met onder andere eenvoudig opgeven van meerdere e-mailadressen bij de mail alerts.
 • De vragenlijsten en bijbehorende teksten kunnen op een handigere manier worden ingegeven. Ook het overzicht van alle teksten is sterk verbeterd.
 • QR-codes van de vragenlijsten kunnen in elk kleur worden gegenereerd.
 • Het openen van een vragenlijst zorgt er niet meer voor dat de huidige gebruiker wordt uitgelogd.
 • Vanuit de mail-alerts worden de resultaten voortaan in het nieuwe dashboard geopend.
 • Vanuit het vragenlijst overzicht kan snel gezocht worden naar ontvangers van mail-alerts. Vanuit dit overzicht kunnen ze ook snel worden uitgeschreven.
 • Bij het verwijderen van een gebruiker wordt deze automatisch uitgeschreven uit de mail-alerts.

oktober 2015

 • Gebruikers (accounts) kunnen bewerkt worden. Nieuwe gebruikers kunnen worden aangemaakt en gebruikers kunnen (uit het dashboard) worden verwijderd.
 • Indien geen waarderingsvragen zijn beantwoord, wordt geen gemiddelde cijfer getoond. Voorheen werd 0 getoond.
 • Vragenlijst en funnel filters worden getoond bij de feedback overzichten.
 • Funnel filters worden als tags getoond bij de benchmark overzichten.
 • De funnel filters worden als tags getoond in het filter.
 • Cirkeldiagrammen met informatie over dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse feedback omgezet naar tekstwidgets. Daar het totaal aan feedback als tekstwidget toegevoegd.
 • Diagrammen voor vaste vragen worden alleen getoond als er ook resultaten voor zijn.
 • Datum selectie dropdown toonde geen pijltjes, de delete toets wiste het gehele veld en werkt nu weer als 'normale' delete toets.
 • Rapportage in het nieuwe dashboard. Nieuwe export optie geïntroduceert: Export als csv-bestand met alle vragen in een aparte kolom.
 • De Feedback overzichten tonen nu de NPS-score, algehele waardering en het gemiddelde van overige waarderingsvragen als individuele waardes.
 • Het filter op waardering is uitgebreid met de keuzes promoter, passief, criticasters en geen aanbeveling ingevuld (NPS).
 • Overzicht met respondenten beschikbaar. Deze lijst is ook te filteren met de waardering filter.
 • Respondenten details beschikbaar. Hier wordt een overzicht getoond van alle feedback van een enkele respondent en verdiende vouchers.
 • NPS grafiek in het dashboard opent de lijst met feedback en respondenten cirkeldiagram in het dashboard opent lijst met respondenten.
 • Ter verduidelijking worden nu de termen "opgeloste verbeterpunten" en "losstaande oplossingen" gebruikt in plaats van "oplossingen". Bijvoorbeeld in de management rapportages.
 • Geef uw feedback en wat is er nieuw knoppen zijn verplaatst naar een gunstigere plek.
 • Deze release notes beschikbaar gesteld.
 • Cirkeldiagram met overzicht van respondenten en hun verdeling als promoter, passief tevreden en criticaster plus aantal geregistreerde respondenten die de aanbevelingsvraag niet heeft ingevuld en het aantal anonieme respondenten.
 • Tekst en uitleg bij enkele cirkeldiagrammen via info knop.
 • Firefox problemen opgelost met het tonen van grafieken en de feedbackoverzichten.
 • Internet Explorer problemen opgelost met het doorklikken naar feedback details.
 • Funnel werkt sneller. Wanneer er maar 1 keuze beschikbaar is, voor de afdeling/locatie/vragenlijst, wordt direct doorgegaan naar een volgende stap.
 • Volledige menu-structuur beschikbaar. Sommige onderdelen zijn echter nog niet in gebruik.
 • Het cirkeldiagram met verbeterpunten is aanklikbaar en opent het verbeterbord in de juiste weergave modus.
 • Het cirkeldiagram met gegevens uit het verbeterbord is aanklikbaar en opent het verbeterbord in de juiste weergave modus.
 • Benchmark toonde een score van 3 bij open vragen.
 • Mail-alerts worden niet meer via BCC verstuurd. Hierdoor vermindert de kans dat een mail niet aankomt bij de ontvanger.
 • Een bezig met laden... melding wordt getoond bij de feedback overzichten.
 • Extra filter op feedback status: Gereageerd en niet gereageerd. Toont feedback voor geregistreerde respondenten.
 • Donkergrijze kleur uit grafieken en diagrammen verbannen.

september 2015

 • Nieuwe registratiemethodes om feedback in te kunnen dienen: Anoniem met naam en volledig anoniem. (Naast de bestaande registratie vooraf en bevestiging per e-mail).
 • Het wel of niet automatisch scrollen van de meest recente opmerkingen is per gebruiker in te stellen.
 • Feedback en wat is er nieuw knoppen bovenin scherm.
 • Feedback overzichten worden nu standaard op datum gesorteerd.
 • Benchmark scores waren niet goed te sorteren.
 • Sommige cirkeldiagrammen hadden een Engelse titel.
 • Nieuwe dashboard beschikbaar gesteld.